GDPR (General Data Protection Regulation ) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Därför har vi kompletterat med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi på Peegnir AB hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Detta gäller för dej som kund hos oss:
Peegnir AB strävar efter att behandla dina personuppgifter så säkert som möjligt och enligt nedan principer:
1. Informationsplikt (den här sidan informerar dig om våra behandlingar)
2. Datainsamling (vi samlar aldrig in mer information än vi behöver)
3. Konfidentialitet (vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och lämnar dem inte vidare till tredje part som inte behöver dem)
4. Ändamålsbegränsning (all vår behandling har ett syfte)
5. Laglighet (all behandling följer gällande lagstiftning)
6. Korrekthet (våra personuppgifter är korrekta)
7. Rätten till radering och begränsning (vi raderar uppgifter när vi inte längre behöver dem)
8. Tjänsteleverantörer (om personuppgifter behöver överföras till biträden regleras detta i avtal)
9. Datasäkerhet och dokumentation (tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer en trygg hantering av dina personuppgifter)
10. Incidentrapportering (vi har en process för att fånga upp incidenter)


Kontakta gärna vår GDPR ansvarige (Johan Sterne) på info@peegnir.se  om du vill veta mer.