Peegnir AB strävar efter att jobba så miljövänligt som möjligt genom att utnyttja bästa tänkbara transportlösningar vid inköp (t.ex. använda sjöfrakt), använda miljövänliga produkter och att sträva efter att vårda och skydda området runt vår anläggning.

Att tänka på när ni besöker oss:

Skattmansöbacken ligger i ett naturskyddsområde så behandla naturen med respekt.

  • Undvik att skräpa ner och skräm inte djurlivet
  • Använd markerade leder
  • Tänk på våra grannar runt omkring och er själva genom att köra sakta och försiktigt när ni åker bil till oss.


Hoppas ni får en fantastik upplevelse hos oss!  
Bild från Wikipedia