Bild från Wikimedia Commons Bild från Wikimedia Commons

Övrigt att göra på plats! 
Vi kommer ständigt att utöka/förnya vårt utbud av aktiviteter i vår anläggning.
Lekar och spel så som enklare varianter på boule, stångtennis, badminton, kubb etc. kommer att läggas till varefter.