Fotbollsbiljard! 

Är du skicklig på fotboll eller älskar du biljard? 
Spelar egentligen ingen roll för alla verkar gilla vår nya fotbollsbiljard! Skruva, lobba och se till att dina trickskott får i fotbollarna i nån av de sex "fickorna".

Lämpligt för barn över 4 år (yngre barn om de övervakas av vuxen.

Priser:
Per 30 min (eller ingår i vårt åka-allt-kort)!
Barn och vuxna: 80 kr

OBS! Läs reglerna noga nedan (de är till för er och andras säkerhet)!

Regler:

 • All lek sker på egen risk.
 • Visa hänsyn mot varandra och utrustningen - alla ska ha roligt.
 • En förälder/vuxen måste övervaka barnens. Det är inte tillåtet att lämna sina barn på utan övervakning på vår Summer Snow Park. Vuxna har även ansvar för att deras barn följer de regler som finns så att olyckor undviks och att alla får en trevlig upplevelse. 
Så här spelar ni:
Variant ett (enklast):
 • Lägg upp de tio numrerade grön/blåa fotbollarna i form av en triangel på ena sidan.
 • "Spräng" genom att skjuta boll nummer 6 (Gul/blåa bollen) på triangeln.
 • Få i alla grön/blåa bollar i "fickorna" (hålen på sidor och hörnen av banan) genom att skjuta på den gul/blåabollen och därigenom försöka krocka i de grön/blåa bollarna en efter en.
 • Den spelare som lyckas krocka i en boll i en ficka får fortsätta spela.
Variant 2:
 • Enligt ovan men varje spelare/lag har sina bollar dvs. spelare ett har 1-5 och spelare två har 7-11. Sedan spelar man efter 8-ball regler dvs:
 • 8-ball är ett dessängspel vilket innebär att spelaren före varje stöt måste avisera vilken boll han har för avsikt att sänka, och i vilket hål. Om detta inte fullföljs är stöten förvisso korrekt, men turen går över till motspelaren.
 • Spelets mål är att först sänka en av bollserierna 1-5 eller 7-11, samt därefter sänka boll nummer 6.
Spelare förlorar om:
 • boll nummer 6 görs i en felstöt (undantag: om boll nummer 6 sänks i sprängningen läggs den åter upp på utslagsplatsen och spelet fortsätter).
 • boll nummer 6 görs samtidigt som den sista bollen i den egna serien (dvs. bägge rullar in i fickan).
 • boll nummer 6 hoppar av banan.
 • boll nummer 6 görs i fel hål (dvs. inte det som spelaren aviserat innan).
 • boll nummer 6 görs innan bollarna i den egna serien är gjorda.